Prywatność, bezpieczeństwo i zgodność z prawem

Dane klientów i korporacji taksówkowych zgromadzone w systemie są zbyt ważne, by pozwalać sobie na kompromisy. Kwestie kwestie bezpieczeństwa danych oraz ich poufności traktujemy priorytetowo.

Poznaj aspekty bezpieczeństwa

Prywatność i bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo informacji na najwyższym poziomie

Wszystkie dane wprowadzone do systemu przechowywane są na zabezpieczonych maszynach, które znajdują się w strzeżonych budynkach. Serwerownie, w których znajdują się dane klientów, posiadają certyfikaty bezpieczeństwa ISO 27001  oraz przechodzą regularne audyty SAS70/SSAE 16 .

Zabezpieczenia na wypadek awarii

Aby wyeliminować ryzyko utraty danych lub przerwy w dostępie do nich, cała nasza infrastruktura jest zbudowana w oparciu o redundantne urządzenia (w systemie n+1) . Twoje dane są przechowywane jednocześnie na serwerach zlokalizowanych w niezależnych budynkach.

Szyfrowane kopie bezpieczeństwa każdego dnia

Codziennie wykonywane kopie bezpieczeństwa są zaszyfrowane i przechowywane w niezależnej serwerowni. Dzięki temu nawet w razie wystąpienia problemów, bez problemu odtworzymy wszystkie dane klientów.

Zabezpieczenia transmisji i podsłuchu danych

Wszystkie serwery są oddzielone od publicznego internetu przez firewall , który dopuszcza jedynie ruch niezbędny do świadczenia usługi. Dostęp do danych jest możliwy wyłącznie przez szyfrowane połączenie, co uniemożliwia przechwycenie transmitowanych danych przez osoby trzecie.

Dane szyfrowane jak ściśle tajne

Dane zgromadzone w bazie danych są przechowywane na dyskach zaszyfrowanych przy użyciu algorytmu AES-256 . Takie rozwiązanie uniemożliwia nieautoryzowany dostęp do danych nawet osobom, które mają fizyczny dostęp do maszyn.

Kod tworzony bez pośredników

Kod aplikacji tworzony jest wyłącznie przez naszych pracowników (nie korzystamy z outsourcingu ), którzy przechodzą szkolenia związane z bezpieczeństwem aplikacji internetowych. Przy tworzeniu aplikacji bierzemy pod uwagę dobre praktyki z dziedziny bezpieczeństwa. Dbamy o to by zabezpieczyć program przed wszystkimi popularnymi rodzajami ataków. Biblioteki  pochodzące od firm trzecich są regularnie aktualizowane.

Zgodność z obowiązującym prawem

Zgodność z tzw. Lex Uber,
czyli zmianami ustawy o transporcie

Trzymamy rękę na pulsie w kwestii zmian w prawie dotyczących kierowców, korporacji taksówkowych oraz pasażerów. Regularnie monitorujemy treść projektów ustaw na każdym etapie procesu legislacyjnego, a na podstawie zatwierdzonych aktów prawnych wdrażamy aktualizacje systemu.

Jako pierwsi mieliśmy produkt dostosowany do nowych regulacji na rynku taksówkowym wyznaczając wysoko poprzeczkę dla naszej konkurencji. Wspieramy legalne przejazdy zgodne z prawem. Analizujemy czy kierowcy posiadają ważne licencje zanim kurs zostanie wydany i zrealizowany dla klienta.

Zabezpieczenie transakcji na rygorystycznym poziomie bankowym PCI DSS  oraz inne mechanizmy szyfrowania połączeń i przekazywanych danych

Rozwiązania płatnicze oferowane przez MamTaxi / RT3000 odpowiadają najbardziej rygorystycznym wymogom bezpieczeństwa. Wiemy, że nasi partnerzy powierzają nam nie tylko pieniądze, ale również zaufanie swoich klientów.

Dlatego w kwestii realizacji płatności korzystamy z firmy Elavon  – sprawdzonego partnera regularnie przeprowadzającego audyty bezpieczeństwa oraz posiada certyfikat PCI DSS . Elavon  jest jednym z pięciu największych dostawców usług płatniczych na świecie, obsługując ponad 5,5 miliarda transakcji rocznie.

Zgodność z RODO ,
czyli europejskim rozporządzeniem dotyczącym ochrony danych osobowych

Zapewniamy całkowitą zgodność z wytycznymi RODO  w sprawie przetwarzania danych osobowych jako twórca oprogramowania oraz regularnie informujemy korporacje taksówkowe o wytycznych i zaleceniach, w jaki sposób zarządzać zbiorem danych.

Rozwiązanie przy wyświetlaniu treści stosuje profilowanie, czyli wykorzystanie danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących osobistych preferencji czy zainteresowań

Stosując profilowanie, zadbaliśmy o najwyższy poziom zabezpieczeń przetwarzanych danych. Dostosowaliśmy wszelkie działania tak by były zgodnie z polskim i europejskim prawem . Przetwarzane dane są chronione i bezpieczne. Transmisja danych odbywa się w szyfrowanym protokole SSL zabezpieczonym kluczem 256-bitowym

Jeśli masz jeszcze jakieś pytania związane z bezpieczeństwem, napisz do nas: marcin@mamtaxi.pl.

To Ty jesteś na pierwszym miejscu.

Wysokie standardy etyczne

Wiemy, że to pasażer jest najważniejszy. Współpracując z korporacjami dbamy także o Ciebie.

Wspieramy naszych klientów

Każdego dnia słuchamy opinii naszych klientów i planujemy prace tak, aby wykorzystać potencjał osób, które nam zaufały.

Skontaktuj się z nami

Jeżeli masz jakiekolwiek sugestie, skontaktuj się z nami i opowiedz nam o swoich doświadczeniach oraz pomysłach.