;
Dla taxi

Najlepsze narzędzie dla korporacji taxi

Call Center
i kompletny portal
Automatyczna obsługa rozliczeń i faktur
Obsługa systemów bezgotówkowych
Aplikacje dla klientów i kierowców

Call Center i kompletny portal

Zostało stworzone aby móc połączyć klientów z korporacjami taksówkowymi i ich taksówkami. MamTaxi w ramach CallCenter (dyspozytornia taksówkowa) współpracuje z uznanym na rynku systemem RT3000. RT3000 to lider w kategorii oprogramowania do zarządzania procesami zamówienia taksówek (telefon, aplikacja mobilna) i dysponowaniem ich do kierowców (aplikacja dla kierowców). RT3000 jest połączone z MamTaxi przekazując kursy oraz statusy do strony internetowej, w której firmy, klienci i korporacje mogą generować raporty na temat swojego działania.

Obsługa systemów
bezgotówkowych

MamTaxi posiada własny system bezgotówkowy, który pozwala tworzyć Karty Klienta oraz Kupony i Vouchery. Dokumenty tworzone w systemie mogą mieć nadawane limity - kwotowe, procentowe, ilościowe oraz w ramach osób. Dokumenty automatycznie są rozliczane i przypisywane do korporacji taksówkowych, kierowców i firm, które dokument opłacają. Korporacje mają możliwość udzielania rabatów dla podmiotów korzystających z dokumentów oraz mogą nawiązywać współpracę z innymi korporacjami w portalu tworząc honorowania. Dodatkowo korporacje mają możliwość pobierania marży od kierowców.

Obsługa faktur i rozliczeń

MamTaxi rozlicza automatycznie kierowców, firmy współpracujące oraz klientów indywidualnych tworząc w określonych okresach czasu faktury. Faktury mogą zawierać informacje na temat osób, które jechały, ilości kilometrów, centrów kosztowych czy dokumentów bezgotówkowych. Moduł rozliczeń dodatkowo posiada opcje opłat cyklicznych, którą Korporacje wykorzystują do rozliczeń kierowców w ramach opłat za "bazę".

Aplikacje dla klientów i kierowców

MamTaxi posiada dedykowane aplikacje dla kierowców i klientów dla systemów iPhone, Android i Windows Phone. Aplikacja dla konsumentów pozwala dostosowanie się do korporacji pod względem kolorystycznym tworząc unikalne doświadczenie dla klienta. Klient w aplikacji może zamawiać kursy terminowe, płacić bezgotówkowo, przeglądać historie kursu czy wymieniać wiadomości z kierowcą. Aplikacja dla kieorwców posiada obsługę Giełdy, Stef, Lokalizacji klienta i rozliczeń kursów.