;
Dla firm

Najlepsze narzędzie dla
firm

Zarządzanie pracownikami
Automatyczna obsługa rozliczeń i faktur
Dokumenty bezgotówkowe
Dedykowana aplikacja firmowa

Zarządzanie pracownikami

MamTaxi pozwala na zarządzanie pracownikami firmy w kontekście rozliczeń ich przejazdów bezgotówkowych. Pracownicy dodani do systemu mogą zostać dodani do struktury firmowej (działy) oraz mogą mieć przypisane MPK (miejsce powstania kosztu). Pracownicy dzięki modułowi uprawnień mogą widzieć również faktury firmy oraz przejazdy innych pracowników co pozwala na przypisanie w systemie osób odpowiedzialnych za kontrolę i księgowość.

Dokumenty bezgotówkowe

MamTaxi pozwala firmom oddelegować pracowników, którzy będą sprawować piecze nad generowaniem dokumentów (Kart, Voucherów, Kuponów) w ramach ogranizacji. Dokumenty tego typu można wykorzystywać zarówno wewnątrz organizacji do zadządzania dokumentami pracowników, ale też do generowania dokumentów dla gości firmy czy uczestników spotkań czy konferencji. Firma ma podgląd w limity (dzienne, ogólne, użytkownika) aby lepiej móc sterować kosztami.

Obsługa faktur i rozliczeń

MamTaxi rozlicza firmy za przejazdy bezgotówkowe. Pracownicy, którzy koszytają z dokumentów w taksówkach odkładają przejazdy w systemie, które po określonym czasie są zbierane w ramach faktur zbiorczych. Firma może na bieżąco śledzić kursy pracowników czy koszty generowane w okresie rozliczeniowym.

Dedykowana aplikacja firmowa

MamTaxi wspiera recepcje szpitali, firm czy hoteli. To newralgiczne miejsca gdzie dużo osób podchodzi po to by zamówić przejazd taksówką blokując obsługę klienta. MamTaxi upraszcza proces, w którym recepcjonista otrzymuje dedykowaną aplikację uruchamianą w przeglądarce internetowej. W procesie zamówienia można dobrać typ samochodu, wyposażenie samochodu oraz podać numer telefonu zamawiającego. Ostatni element jest kluczowy z uwagi na fakt natychmiastowego przesłania do klienta linka SMSem do śledzenia kursu. Aplikacja pozwala na zamawianie kursów na koszt obiektu oraz w ramach otwartych rachunków klientów.